Welkom

Mijn schilderen en tekenen is figuratief,
en weerspiegelt een dichterlijke omgang met de werkelijkheid.

De natuur heeft steeds het eerste en het laatste woord ; daarbinnen zoek ik speelruimte.
Ik raak de werkelijkheid licht aan, het is of deze iets van haar zwaarte verliest.
Er is juist iets gebeurd of er staat iets te gebeuren.