Over mij

Hoe mooi, vrolijk, droevig, en kwetsbaar de mens is, de stad en de natuur. Maar meer nog hoe bezienswaardig het z.g. gewone!
In mijn onderwerpen zoek ik het meest eigene; dat wat ze zowel bondig als nauwkeurig samenvat.
Het karakter, de omstandigheden, geven spanning en leven; dat mag best wrikken aan de vorm.
De herkenbare vorm totaal afzweren, dat is niet mijn methode.
Liever met aandacht de samenhang van lijn, vorm en kleur opzoeken, totdat het onderwerp verrassend zichzelf wordt.